Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Sprawozdanie z rozpoczęcia roku szkolnego. 

W dniu 31 sierpnia o godz. 10.00 w szkole w Oslo odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Dzieci wraz z rodzicami zaśpiewały hymn państwowy, odczytano przemówienie oraz przestawiono grono pedagogiczne. Dzieci z wychowawcami udali się do klas, natomiast rodzice mieli spotkanie organizacyjne. Po uroczystości miał miejsce  FAMILIE  PIKNIK podczas, którego odbyła się wycieczka krajoznawcza, krótki koncert oraz grill z kiełbaskami. Nie zabrakło waty cukrowej dla najmłodszych

Tekst : mgr Izabela Bielińska